Retrospektivt collage om min pappa

Mycket av det som förmedlas på den här bloggen har varit tankar som till stora delar relaterat till mina tankar om min pappa och hur hans liv och hans beteende har påverkat mig i livet.

Inspirerad av Sofia, som skrivit fullkomligt fantastiska texter om sin egen pappa och där hon nu samlat ihop sina "pappatexter" i ett inlägg, så plockar jag här ihop de texter som jag skrivit om relationen till min pappa.

Det är texter som i mer eller mindre hög grad i konkreta ord handlar om min pappa. Men samtliga har sin grund i min uppväxt och hans val att agera som pappa.

När klassen är ett hinder för att lyckas

Bleknade minnen och pusselbitar

Alkoholen – ett tveeggat verktyg

Sommaren 1982 – mitt andningshål i livet

Sex bröder Kjellberg från två generationer

Hand i hand genom en sjukhuskorridor

En pappas syn på sin sons tur i livet

Berättelsen om min pappa Tage

Tallsäter i Torsbo – historien om ett hus

Wind of change – dags att vända blad

Söndertrasade löften

 

Elva texter med olika innehåll men med samma kontext – en sons förhållande och syn på sin pappa.