A year in the life

Det där med att fylla 40 var en smärre kris före datumet inföll för ett år sedan, men när det väl hade passerat så släppte vanföreställningen om att det skulle ske något banbrytande enbart beroende av ett specifikt datum.

Nog borde jag ha lärt mig att det inte är så enkelt att koppla något till en förutbestämnd tidpunkt. Millennieskiftet är det allra mest lysande exemplet över detta i vårt tid.

Samtidigt kan det vara bra att hänga upp sig på ett specifikt datum för att på så vis fundera och göra förändringar av mindre och större art i livet. Årsskiften är vanligtvis det som de allra flesta av oss använder för bokslut och framtidsplanerande i större skala.

Det är helt enkelt bra med eftertanke ibland.

På det viset var nog 40-årsdagen en bra brytpunkt, men inte de mer eller mindre negativa tankar om framtiden som också följde med på köpet. 

Nu har det gått ett år sedan detta och det har inte blivit mörkare i livet och jag har inte säckat ihop till följd av åldrande.

Jag lever och jag gör det på ett minst lika bra sätt som före den där osynliga gränsen passerades.

Idag är ännu en dag i livet och en avstämningspunkt när även ännu ett år i livet har passerat. Den här gången är det bara sista siffran i hur gammal jag är som ändras.