Bleknade minnen och pusselbitar

Tiden gör inte bara att minnen bleknar och konserverar en bild av vad som hände och vad som var orsaker och anledningar.

Att under andra halvan av sitt liv ha supit sönder och samman familjeliv, andra relationer, ekonomi och inte minst sin egen fysiska och psykiska hälsa är sannolikt inte något som en intelligent människa vill göra.

Det var just detta min far, som i grunden var en intelligent person, till stor del gjorde från andra halvan av 60-talet och fram till sin död 2002 vid 72 års ålder.

Under åren som gått sedan hans död har öppna och halvläkta sår repat sig och ett antal pusselbitar fallit på plats som både har kompletterat och förändrat den bild som en gång fanns och med detta har min sanning av vad som kan ses som, om inte orsaker, så i alla fall starkt bidragande faktorer till att det kunde gå som det gjorde för min pappa fått ett annat perspektiv.