Tallsäter i Torsbo – Historien om ett hus

Det här är berättelsen om tillkomsten av det hus som jag levde mina första 20 år i, mellan 1970-1990, och som planerades och byggdes 1961-1963.

I början av september 1961 hade planerna på ett husbygge kommit så långt att en ansökan om bygglov kunde skickas in till Byggnadsnämnden i det som då hette Åsundens kommun för granskning.

Scan10001-1

Utgångspunkten för husets utseende

Huset skulle byggas i Torsbo på en tomt som styckas av .I köpeavtalet som undertecknades den 3 mars 1962 står bland annat att läsa följande:

Till textilarbetare Tage Kjellberg upplåta och försälja undertecknade äkta makar härmed ett område att avstyckas ifrån från fastigheten Härvered Stora 2:7 i Gällstads socken och Åsundens kommun.

Området som i areal ska innehålla c:a 1600 m2 skall hava de gränser som vid förrättning för områdets avstyckning kommer att utstakas och markeras på marken.

Köpeskillingen utgörande kronor 1 (etthundra öre) pr. m2 skall erläggas då avstyckningsförrättning är utförd.

Den slutgiltiga tomtstorleken vid avstyckningsförrättningen slutade på 1 609 m2 och således var summan som betalades den 13 augusti 1962 på kronor 1609.

Scan10012
Någon gång sent 70-tal

Ritningarna för huset gick i några omgångar för revidering innan Länsbostadsnämnden i Borås slutligen godkände den och även det Egnahemslån på 21 200 kronor med 4% ränta, och löpande på 30 år, som Owe Almstedt signerade den 27 december 1961.

Efter detta följer under våren, sommaren och hösten 1962 en byggprocess med Tranemo Byggnads AB som huvudentreprenör.

Den totala kostnaden för material och deras arbete uppgick till 44 631,64 när den sista fakturan överlämnades 27 augusti 1963.

Övriga dokumenterade kostnader för själva bygget ser ut så här:

Göteborgs Bostadspersienner – 379,00

Martin Andersson Dalstorp (plåtarbete) – 645,30

Dalstorps Elektriska – 3 593,97

Östra Kinds Elektriska – 485,94

AB Tranemo Rörläggningsaffär – 6 796,75

Torsbo Handels AB – 105,90

Åsundens Kommun (VA-avgift) – 2 000,00

Måleri- & Färgaffären Tage Johansson – 2 540,00

Tranemo Snickerifabrik – 4 190,00

Detta ger en total summa för hela bygget, inklusive tomt, på kronor 66 977,50.

Möjligtvis finns det någon ytterligare kostnad som inte är dokumenterad, men det går ändå att konstatera att ett modernt hus 1963, som till stor del var anpassat efter helt egna tankar, i runda slängar kostade 70 000,00.

Denna summa ska idag, nästan 50 år senare, ställas i relation till att samma hus om några veckor för första gången kommer att säljas vidare och att detta sker för 295 000.

En värdeökning på 225 000 kronor under 47 års tid. En ökning som kanske inte låter speciellt hög med tanke på hur huspriserna har utvecklats under alla dessa år. En omräkning i dagens penningvärde skulle ge närmare 700 000 kronor.

Visst kan en ålderdomlig standard spela en roll, men inte speciellt stor. Andra hus där betingar inte något nämnvärt högre värde – om de ens går att sälja. Det som gör den avgörande skillnaden i det här fallet är att huset ligger på en plats som idag inte är i närheten av att vara attraktiv. Tiderna har förändrats sedan början av 60-talet och Torsbo är ett samhälle utan arbetsgivare av storlek och mest en plats som passeras. 

12
Huset så som det ser ut idag

Här bodde min pappa fram till sin död 2002 och här bor min mamma fram till sista augusti i år innan hon, efter drygt 40 år, flyttar till en lägenhet istället.

Huset byter ägare och kopplingen till det hus och det samhälle som jag växte upp i, och har så blandade känslor för, upphör helt i den bemärkelsen att ingen jag känner och träffar på någorlunda reguljär basis längre bor där.

En ny familj flyttar in och historien  fortsätter på ett nytt blankt papper utan någon personlig koppling till den historia om Tallsäter i Torsbo som skrivits sedan 1961.