Ett efterlängtat nacksving

En arm runt nacken och sedan ner med honom på golvet.

– – - 

Någonstans hade en punkt nåtts när måttet var rågat, storleken var jämförbar och ålder och perspektiv till slut inte accepterade mer. 

Ingen mer psykologisk krigföring.

Inte lyssna på mer självömkan.  

Stopp på alla dörrar som smällde.

Slut på allt annat skitsnack som bara syftade till att alla andra var ansvariga för vad som händer och hade skett. Och att det egna personliga ansvaret och samvetet i alldeles för hög grad utmålades som så nära fläckfritt det nu var möjligt för en man på dryga 60 år. 

Det fanns givetvis yttre omständigheter som hade påverkat och varit en faktor att kalkylera in i en livsutveckling mellan 30 och 60. Det fanns alldeles garanterat ett enormt stort dåligt samvete dolt under ytan.

Men det var lite eller ingenting av detta som visades eller som var acceptabla orsaker till ett beteende fyllt av självömkan, psykologiskt utmattande kommentarer på gränsen till terror, ett uttalat eget gott samvete och andras skuld och allt annat skräp i dess spår, impregnerat i spritångor, som längre accepterades och inte heller borde ha accepterats så länge av alldeles för många i det fördolda som skedde i närmare fyrtio års tid. 

Många reagerade och tog ett eller flera steg tillbaka – för att man kunde. 

Men för de som kunde men inte gjorde något och för de som ville men inte själva kunde var det alldeles för många år som helt i onödan hängdes upp på ett liv och en person som inte själv hade kraft nog att se sanningen i vitögat och förändra sitt liv och sitt beteende.

För alla dom, som sakta men säkert förgiftats av allt detta, borde ett symboliskt nacksving ha tagits långt tidigare.

Nu skedde det som en markering och ett avslut på något som aldrig borde ha fått pågå så länge.

– – - 

När han låg där pladask på golvet så var det mer med en förvånad min än något annat.

Att få den reaktion han inte tidigare fått gjorde efter detta en markant skillnad och skapade på något underligt vis ett mer respektfullt sätt i den gemensamma relationen.